O knihovně

Cílem tohoto projektu je vytvořit třídní knihovnu pro .NET umožňující ovládání digitálního kolejiště pomocí protokolu XpressNet, definovaného firmou Lenz. Knihovna je programována v jazyce C# a lze jí využít v jazycích podporujících .NET Framework.

Aktuální verze knihovny obsahuje základní funkcionalitu pro ovládání lokomotiv a příslušenství, kterou umožňuje booster/řídící centrála Roco #10764 (tj. "ta černá krabička" ze start setu s Multimaus). Programování CV prozatím podporováno není (protože se mírně odlišuje od standardu XpressNet), stejně tak zpětná vazba, kterou tato centrála nepodporuje.

Předpokladem pro použití knihovny je funkční spojení PC a centrály pomocí modulu GenLI, GenLI-USB nebo GenLI-Bluetooth, případně originálního ekvivalentu systému Lenz. Knihovna využívá standardní volání definované ve specifikacích protokolu XpressNet, proto by měla být využitelná se všemi centrálami umožňujícími připojení k PC výše zmíněným způsobem. Vyvíjena a testována však byla pouze s centrálou Roco #10764.

Knihovna je distribuována jako freeware, prozatím v binární podobě.

Plány do budoucna

Cílem je vytvořit obecnou třídu implementující všechna volání protokolu XpressNet v.3.

Plán nových vlastností pro následující verzi:

Changelog

0.1.4195.39796 - 2011.6.27 - opravy chyb a nová funkcionalita

0.1.4190.30384 - 2011.6.22 - první veřejná verze

Copyright © 2011 Jiří Brožek - xpressnet (a) brozek.org CNW:Counter